Register  |  Login

Wowza News

Бидний амжилтаас цуврал 8

Өнгөрсөн 4 долоо хоногийн арилжааны тойм. (3/20/2105 – 4/18/2015) Зурган даран томруулж үзнэ үү.

uapc  axpw   

БААСАН ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ

stock-exchange-738671_640БААСАН ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ

Пүрэв гаригт АНУ-ын эдийн засгийн үндсэн индексүүд өсөлттэй арилжаалагдсан бол Баасан гаригт Азийн хөрөнгийн зах зээлийн үндсэн индексүүд мөн өсөлт харуулж, 2011 оны арван хоёрдугаар сараас хойшхи хамгийн өндөр өсөлттэй долоо хоногийг үджээ. АНУ-ын адилаар Ази болон Европын хөрөнгийн зах зээлүүд дээр ч мөн эрчим хүчний компаниудын хувьцаа өсөлттэй арилжаалагдаж байна. Хөрөнгө оруулагчдын таамаглаж буйгаар энэ хандлагыг дагаад Баасан гаригт АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл дээр өсөлт явагдах магадлал тун өндөр байгаа аж.

Шинэ мэдээ


Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд;БААСАН ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ. гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.

ТАЙЛАНГИЙН УЛИРАЛ ЭХЛЭЖ, ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЛӨӨ.

trend-641908_640ТАЙЛАНГИЙН УЛИРАЛ ЭХЛЭЖ, ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЛӨӨ

Өнгөрсөн саруудад уналттай арилжаалагдсан салбарууд өсч эхэлсэнээр Холбооны Нөөцийн энэ сарын уулзалтаар ямар шийдвэр гарах нь хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байна. Үүнийг дагаад Пүрэв гаригт эдийн засгийн үндсэн индексүүд өсөлттэй арилжаалагдлаа.

Ам.долларын ханш суларч, таваарын гүйлгээ дэлхийн зах зээл дээр өсч байгааг дагаад эрчим хүч, аж үйлдвэр болон түүхий эд, материалын салбарууд өсөлттэй арилжаалагдаж байгаа юм

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд;ТАЙЛАНГИЙН УЛИРАЛ ЭХЛЭЖ, ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЛӨӨ. гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$