Register  |  Login

Wowza News

БААСАН ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСӨХ ХАНДЛАГАТАЙ БАЙНА

Charging_Bull_Wall_StreetБААСАН ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСӨХ ХАНДЛАГАТАЙ БАЙНА

Японы засгийн газар тэтгэвэрийн сангаас нэмэлт хөрөнгө гарган хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргасанаас гадна төв банкных нь зүгээс эдийн засгийн орчныг сайжруулах зорилгоор нэмэлт арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасанаар АНУ-ын үндсэн индексүүд Баасан гаригт ахин өсч, шинэ түүхэн дээд ханшийг тогтоох төлөвтэй байна.

Гуравдугаар улиралын тайлан нь шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндөр гарсан LinkedIn Corp.-ийн хувьцаа 6.5 хувиар өсчээ. Дөрөвдүгээр улиралын борлуулалтынх нь төлөвлөгөө шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндрөөр тавигдаж буйгаа зарласны дараа GoPro Inc. компаний хувьцаа 17 хувиар өссөн байна. Харин улиралын тайлан нь маш муу гарсан Starbucks Corp.-ийн хувьцаа 3.8 хувийн уналттай арилжаалагдаж байна. 600 сая ам.долларын торгуульд орсон Citigroup Inc. компаний хувьцаа 0.7 хувиар унажээ.

АЗИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЧ БАЙНА

world_economy_creative_illustration_by_tmarchev-d6rs4liАЗИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЧ БАЙНА

АНУ-ын гуравдугаар улиралын ДНБ шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндөр өсөлттэй гарснаас гадна Японы засгийн тэтгэвэрийн сангаар хувьцааны зах зээлд хөрөнгө оруулж эхлэсний дараа Азийн хөрөнгийн зах зээл дээр эдийн засгийн үндсэн индексүүд өсөлттэй арилжаалагдаж байна.

Токио хотын цагаар Баасан гаригийн өглөөний 9 цаг 1 минутанд MSCI Asia Pacific Index (MXAP) 0.4 хувийн өсөлттэйгөөр нэгж хувьцаа нь 140.82 болжээ. Ингэснээр энэ долоо хоногийн хувьд нийт 2.4 хувиар өсөөд байна.

ДНБ ТААМАГЛАЖ БАЙСНААС ӨНДӨР ГАРСНААР ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЛӨӨ

Panorama1ДНБ ТААМАГЛАЖ БАЙСНААС ӨНДӨР ГАРСНААР ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЛӨӨ

АНУ-ын ДНБ-ний үзүүлэлт гуравдугаар улиралд таамаглаж байсан хэмжээнээс өндөр гарснаар Пүрэв гаригт эдийн засгийн үндсэн индексүүд өсөлттэй арилжаалагдлаа.

Гуравдугаар улиралын тайлангууд нь шинжээчдийн таамаглаж байсан хэмжээнээс өндөр гарсан Visa Inc. болон MasterCard Inc. (MA)-ийн хувьцаанууд тус бүр 9 орчим хувиар өсчээ. Энэ хоёр компани нь төлбөрийн картын үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд АНУ-ын хэмжээнд энэ салбартаа тэргүүлэгч компаниуд юм. Хорт хавдрын эсрэг эм нь үйлчилгээ өндөртэй байгаа Bristol-Myers Squibb Co.-ийн хувьцаа 8.9 хувиар өссөн байна. АНУ-ын аж үйлдвэрийн тайлан 1980-аад оноос хойшхи хамгийн өндөр хэмжээнд хүрсэн ч, Пүрэв гаригт эрчим хүчний салбарын хувьцаанууд уналт үзүүлжээ.

FOMC Meeting Announcement

ec calendarТАЙЛБАР

Холбооны Нээлттэй Зах Зээлийн Хороо нь Холбооны Нөөцийн бодлого боловсруулагч нэг хэсэг юм. Тус хороо АНУ-ын богино хугацааны зээлийн хүүг тогтоодог. Энэ хүүг өөрөөр холбооны сангийн хүү ч гэж хэлдэг. Холбооны Нээлттэй Зах Зээлийн Хорооны уулзалт болгоны дараа уулзалтаас гарсан шийдвэрийг Холбооны Нөөц олон нийтэд танилцуулах ёстой. Үүнийг ХНЗЗХ-ны уулзалтын тайлан гэж нэрлэдэг. Уулзалтын тайланд эдийн засгийн чиг хандлагын талаарх холбооны байр сууриас гадна холбооны гишүүдийн хэдэн хувь нь холбооны уузлалтын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, хэдэн хувь нь санал нэгдээгүйг ч тусгаж өгсөн байдаг.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$