Register  |  Login

Wowza News

AMAZON, VISA КОМПАНИУДЫН ТАЙЛАН ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАГДСАНЫ ДАРАА АНУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

stock analysisAMAZON, VISA КОМПАНИУДЫН ТАЙЛАН ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАГДСАНЫ ДАРАА АНУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

Amazon.com Inс. болон Visa Inc. компаниудын хоёрдугаар улиралын тайлан шинжээчдийн таамаглаж байсан хэмжээнд хараахан хүрч чадаагүй бөгөөд үүнээс шалтгаалан өчигдөр түүхэн дээд ханшаа шинэчлэн тогтоосон АНУ-ын эдийн засгийн үндсэн индекс Standard & Poor’s 500 Баасан гаригт унах төлөвтэй байна.

New Home Sales

house saleТАЙЛБАР

Тухайн сардаа шинээр баригдаж, борлогдсон орон сууцнуудын борлуулалтын тоог шинэ орон сууцнуудын борлуулалтын хэмжээ гэнэ. Шинэ орон сууцнуудын борлуулалтын хэмжээг гаргасанаар эдийн засгийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоод зогсохгүй хэрэглэгчдийн тавилга болон гэр ахуйн барааны худалдан авах чадварыг тооцоход дэмжлэг үзүүлдэг.

PMI Manufacturing Index Flash

Boeing_Factory_2002ТАЙЛБАР

Худалдан авалтын менежерүүдийн бүтээгдэхүүний индекс (Purchasing Managers’ Manufacturing Index/PMIs) нь сонгогдсон компаниудын дунд сар болгон явуулдаг судалгаан дээр үндэслэдэг бөгөөд бүтээгдэхүүний гарц, шинэ захиалга, хувьцааны түвшин, ажиллах хүчний тоо, бүтээгдэхүүний үнэ зэрэг олон төрлийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг ажиглан хувийн салбарын эдийн засагт яг юу болж байгааг илүү нарийвчлалтай харуулдаг тоон мэдээлэл юм.

Jobless Claims

saupload_jobless_1ТАЙЛБАР

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хүсэлтийг ажилгүйдлийн даатгалд анх удаа бүртгүүлж байгаа хүмүүсийн тоог гаргах зорилгоор долоо хоног болгон нэгтгэдэг. Өсөлт (бууралт) нь ажиллах хүчний зах зээлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй. Долоо хоногийн хэлбэлзэлийг багасгахын тулд 4-долоо хоногоор мөн ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоог гаргадаг.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$