Register  |  Login

Wowza News

СҮҮЛИЙН ТАВАН ДОЛОО ХОНОГИЙН ДООД ХАНШАА ТОГТООГООД БАЙСАН ЕВРОПЫН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЧ ЭХЭЛЛЭЭ

euroСҮҮЛИЙН ТАВАН ДОЛОО ХОНОГИЙН ДООД ХАНШАА ТОГТООГООД БАЙСАН ЕВРОПЫН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСЧ ЭХЭЛЛЭЭ

Хөрөнгө оруулагчид дэлхийн хамгийн том эдийн засгийн хэрэглэгчдийн итгэлийн индекс эерэг гарна гэдэгт итгэж байгаа нь сүүлийн таван долоо хоногийн хамгийн доод ханшаа харуулаад байсан Европын эдийн засгийн үндсэн индексүүдийн өсөлтөөр харагдлаа. Харин Азийн улс орнуудын эдийн засгийн үндсэн индексүүд уналттай арилжаалагдаж байгаа бол АНУ-ын үндсэн индексүүдийн биржийн бус ханшинд ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт ажиглагдсангүй.

ДАВАА ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛАА

stock-exchange-ДАВАА ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛАА

Хонг Конгод үүсээд байгаа эмх замбараагүй байдлаас шалтгаалан АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй эдийн засгийн үндсэн индексүүд Даваа гаригт уналт үзүүллээ. Харин сүүлийн дөрвөн жилийн хамгийн өндөр ханшаа тогтоогоод байсан доллар үргэлжлүүлэн өссөн байна.

ХОНГ КОНГОД ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДЛААС ШАЛТГААЛАН ДАВАА ГАРИГТ АНУ-ЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

stock analysХОНГ КОНГОД ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДЛААС ШАЛТГААЛАН ДАВАА ГАРИГТ АНУ-ЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

Хонг Конгод үүсээд байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалан сүүлийн найман долоо хоногийн хамгийн өндөр хэмжээний уналтаа үзүүлээд байсан АНУ-ын эдийн засгийн үндсэн индексүүд үргэлжүүлэн унах төлөвтэй байна.

ХОНГ КОНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛТТАЙ АРИЛЖААЛАГДАЖ БАЙНА

world economiХОНГ КОНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛТТАЙ АРИЛЖААЛАГДАЖ БАЙНА

Цагдаа нар босогчдын эсрэг хүч хэрэглэснээр Хонг Конгийн валютын ханш унаж, хөрөнгийн зах зээл дээр хэлбэлзэл үүссэн бөгөөд одоогийн байдлаар үндсэн индексүүд нь сүүлийн гурван долоо хоногийн хамгийн доод ханшаа мөргөөд байна.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$