Register  |  Login

Wowza News

Бидний амжилтаас цуврал 8

Өнгөрсөн 4 долоо хоногийн арилжааны тойм. (3/20/2105 – 4/18/2015) Зурган даран томруулж үзнэ үү.

uapc  axpw   

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд;2015 ОНЫ ХАМГИЙН ОЛОН ӨДӨР ДАРААЛЛАН ӨССӨН ӨСӨЛТӨӨ ХАРУУЛААД БАЙСАН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛАА.гэсэн мэдээ орсон байна
.

Мэдээллийн алба.

МЯГМАР ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ӨСӨХ ҮҮ?

whistleblower-v4МЯГМАР ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ӨСӨХ ҮҮ?

Мягмар гаригийн өглөө АНУ-ын эдийн засгийн үндсэн индексүүдийн биржийн бус ханш унаж байгаагаас харахад энэ жилийн хувьд хамгийн олон өдөр дарааллан өсөөд байгаа Standard & Poor’s 500 Index эргэн унах магадлал тун өндөр болоод байна.

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; МЯГМАР ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ӨСӨХ ҮҮ?    гэсэн мэдээ орсон байна

Мэдээллийн алба.

S&P 500 INDEX ЭНЭ ЖИЛИЙН ХУВЬД ХАМГИЙН ОЛОН ХОНОГ ДАРААЛЛАН ӨСЛӨӨ

statistics-215526_640S&P 500 INDEX ЭНЭ ЖИЛИЙН ХУВЬД ХАМГИЙН ОЛОН ХОНОГ ДАРААЛЛАН ӨСЛӨӨ

Эдийн засгийн тайлангууд таамаглаж байснаас тааруухан гарч байгаа ч, аж ахуй нэгжүүдийн тайлангууд сайн гарах хандлагатай байгаагаас шалтгаалан Standard & Poor’s 500 Index Даваа гаригт өссөлттэй арилжаалагдаж, энэ жилийн хувьд хамгийн олон хоног дарааллан өссөн өсөлтийг харуулаад байна.

Ам.долларын ханш буурч байгаагаас шалтгаалан үйл ажиллагааных нь ашиг өсдөг компаниудын хувьцаа өнөөдөр өсөлттэй арилжаалагджээ.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$