Register  |  Login

Wowza News

Leading Indicators

stock analysisТАЙЛБАР

Эдийн засгийн арван үзүүлэлтийг нэгтгэсэн, эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдлыг харуулах зорилготой нэгдсэн индекс. Анх энэ индексийг Худалдааны Танхим бэлтгэн гаргадаг байсан бол одоо Зөвлөлийн Танхимаас гаргадаг болсон.Сүүлийн гучин жилийн хугацаанд нэгтгэсэн индексийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг олон удаа сольж байжээ. Өөрөөр хэлбэл, нэгдсэн индексийн аль нэг эдийн засгийн үзүүлэлт эдийн засгийн цаашдын чиг хандлагыг илэрхийлэх чадамжгүй болмогц өөр нэг эдийн засгийн үзүүлэлтээр тухайн үзүүлэлтийг сольдог.

PMI Manufacturing Index Flash

taxТАЙЛБАР

Худалдан авалтын менежерүүдийн бүтээгдэхүүний индекс (Purchasing Managers’ Manufacturing Index/PMIs) нь сонгогдсон компаниудын дунд сар болгон явуулдаг судалгаан дээр үндэслэдэг бөгөөд бүтээгдэхүүний гарц, шинэ захиалга, хувьцааны түвшин, ажиллах хүчний тоо, бүтээгдэхүүний үнэ зэрэг олон төрлийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг ажиглан хувийн салбарын эдийн засагт яг юу болж байгааг илүү нарийвчлалтай харуулдаг тоон мэдээлэл юм. Уг индекс нь ихэвчлэн тухайн сарын сүүлээсээ хоёр дахь долоо хоногт гарч, тухайн сарынхаа хувийн салбарын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг урьдчилан таамагладаг.

FHFA House Price Index

home-sales-risingТАЙЛБАР

Холбооны Хувийн Орон Сууцны Санхүүжилтийн Агентлагийн (FHFA) Хувийн Орон Сууцны Үнийн Индекс (HP) нь Fannie Mae болон Freddie Mac-ийн гаргасан тоон баримтууд дээр үндэслэн хувийн орон сууцны (хаус) ханшийг харуулдаг. Хувийн орон сууцны үнийн индексийг моргэйжийн хэмжээ болон Fannie Mae, Freddie Mac-аас батлан даасан хувьцааны ханшийг ашиглан тооцож гаргадаг.

МЭДЭГДЭЛ ХИЙХЭЭС ӨМНӨХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВ

Зургаадугаар сард 0.4 хувиар өсч байсан хувийн орон сууцны үнийн индекс долдугаар сард 0.1 хувиар өссөн байна. Энэ нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхээс 4.4 хувиар өндөр гарчээ.

Chicago Fed National Activity Index

ec calendarТАЙЛБАР

Chicago Fed National Activity индекс гэж инфляцийн түвшин болон эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдлыг сар болгон харуулдаг үзүүлэлт юм. Уг индексийг сар бүрийн сүүлчийн өдрийн өглөөний 8 цаг 30 минутанд олон нийтэд танилцуулдаг. Тус индекс нь үндэсний хэмжээний нийт 85 үзүүлэлтүүдээс бүрддэг. Тус индексийн дундаж үзүүлэлт нь “0”. Эдийн засгийн ерөнхий төлөв сайжирвал үзүүлэлт эерэг гарч, нөхцөл байдал муудвал үзүүлэлт сөрөг утгатай гардаг.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$