Register  |  Login

Wowza News

Бидний амжилтаас цуврал 8

Өнгөрсөн 4 долоо хоногийн арилжааны тойм. (3/20/2105 – 4/18/2015) Зурган даран томруулж үзнэ үү.

uapc  axpw   

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд;МЯГМАР ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД АХИН УНАЛАА.гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.

МЯГМАР ГАРИГИЙН ӨГЛӨӨ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЖ БАЙНА

stМЯГМАР ГАРИГИЙН ӨГЛӨӨ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЖ БАЙНА

БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн салбарын бүтээмж буурч, сүүлийн гурван жилийн хамгийн доод хэмжээнд хүрснээр 2012 оноос хойшхи хамгийн тааруухан сарыг үдээд байгаа Standard & Poor’s 500 Index үргэлжлүүлэн унах төлөвтэй байгааг биржийн бус ханшийх нь уналтаас харж болохоор байна.

Нью-Йорк хотын цагаар Мягмар гаригийн өглөөний 9 цаг 31 минутанд Standard & Poor’s 500 Index 1.4 хувийн уналттайгаар нэгж хувьцааных нь ханш 1,944 ам.доллараар арилжаалагдаж байсан бол Dow Jones Industrial Average индекс 254 нэгж буюу 1.5 хувийн уналттайгаар нэгж хувьцааных нь ханш 16,250 ам.долларт хүрчээ.

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд;МЯГМАР ГАРИГИЙН ӨГЛӨӨ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЖ БАЙНА.гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба

2012 ОНООС ХОЙШХИ ХАМГИЙН ТААРУУХАН САРЫГ ҮДЭЭД БАЙСАН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН УНАЛАА

stock-exchange-642896_6402012 ОНООС ХОЙШХИ ХАМГИЙН ТААРУУХАН САРЫГ ҮДЭЭД БАЙСАН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН УНАЛАА

Даваа гаригт Standard & Poor’s 500 Index уналттай арилжаалагдсанаас харахад 2012 оны тавдугаар сараас хойшхи хамгийн том уналтыг харуулаад байсан үндсэн индекс үргэлжлүүлэн унах төлөвтэй байна.

Нью-Йорк хотын цагаар Даваа гаригийн 16 цагт Standard & Poor’s 500 Index 0.84 хувийн уналттайгаар нэгж хувьцааных нь хаалтын ханш 1,972 ам.долларт хүрсэн бол Dow Jones Industrial Average индекс 114 нэгж буюу 0.69 хувийн уналттайгаар нэгж хувьцааных нь хаалтын ханш 16,528 ам.долларт хүрчээ.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$