Register  |  Login

Wowza News

АЗИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ӨСӨЛТ АЖИГЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

http://www.dreamstime.com/stock-photos-image33918603АЗИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ӨСӨЛТ АЖИГЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

АНУ-ын эдийн засгийн үндсэн индексүүд энэ жилийн хамгийн өндөр өсөлтөө үзүүлсний дараа Азийн бүс нутгийн зээлийн эрсдэлийн түвшин сүүлийн гурван долоо хоногийн хамгийн доод түвшинд хүрч, хөрөнгийн зах зээлүүд дээр өсөлт ажиглагдаж эхэллээ. Одоогийн байдлаар алтны ханш сүүлийн зургаан долоо хоногийн хамгийн дээд ханшаар арилжаалагдаж байна.

ICSC-Goldman Store Sales

economic calendarТАЙЛБАР

Худалдааны Төвүүдийн Олон Улсын Зөвлөлөөс томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн борлуулалтыг харьцуулах байдлаар долоо хоног тутам хэвлэн гаргадаг энэ үзүүлэлт нь бараа, материалын жижиглэнгийн худалдааны хэмжээг харуулдаг. Нийт жижиглэнгийн худалдааны 10 орчим хувийг хамарсан үзүүлэлт юм.

S&P 500 INDEX ДӨРӨВ ДЭХ ӨДРӨӨ ДАРААЛЛАН ӨСЛӨӨ

S$500 indexS&P 500 INDEX ДӨРӨВ ДЭХ ӨДРӨӨ ДАРААЛЛАН ӨСЛӨӨ

Apple Inc. (AAPL) компаний борлуулалтын хэмжээ шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндөр гарч, Европын Төв Банк эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нэмэлт арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх болсноор АНУ-ын үндсэн индексүүдийн нэг болох Standard & Poor’s 500 өнөөдөр энэ жилийн хамгийн өндөр хэмжээний өсөлтийг харууллаа.

Apple компаний хувьцаа 2.7 хувиар өссөнөөр Nasdaq 100 Index-ийн ханш 2013 нэгдүгээр сараас хойшхи хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлсэн байна. Гуравдугаар улиралын тайлангууд нь шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндөр гарсан Texas Instruments Inc.-ийн хувьцаа 5.3 хувиар, Harley-Davidson (HOG) Inc.-ийн хувьцаа 7.3 хувиар тус тус өсчээ.

МЯГМАР ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ

159-european-stock-marketМЯГМАР ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ

Apple Inc. (AAPL), United Technologies Corp зэрэг компаниудын гуравдугаар улиралын тайлан ашигтай гарснаар Мягмар гаригт Standard & Poor’s 500 Index гурав дахь өдрөө дараалласан өсөлтөө үзүүлэх хандлагатай байна. Хэрэв тус индекс өнөөдөр ажиглагчдын үзэж буйгаар өсөлттэй арилжаалагдвал дөрөвдүгээр сараас хойшхи хамгийн өндөр хэмжээний өсөлтийг харуулсан дараалласан гурван өдрийн өсөлтийг үзүүлэх төлөвтэй байна.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$