Register  |  Login

Wowza News

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; БААСАН ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ. гэсэн мэдээнүүд орсон байна
Мэдээллийн алба

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; БААСАН ГАРИГТ АЗИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСӨЛТТЭЙ АРИЛЖААЛАГДАЖ БАЙНА.
гэсэн  орсон байна
Мэдээллийн алба

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ мэдээлэлүүдээ үзнэ үү
Wowza Tips булан; ЯПОНЫ ИЕНИЙ ХАНШ СУЛАРСАНААР АЗИЙН ИХЭНХ ИНДЕКСҮҮД УНАЛТТАЙ АРИЛЖААЛАГДАЖ БАЙНА.
Economic Calendar буланд;  New Home Sales,   Pending Home Sales IndexEIA Petroleum Status ReportEIA Natural Gas Report. гэсэн мэдээнүүд орсон байна.
 
Мэдээллийн алба

  Шинэ мэдээ

  Гишүүд доорх шинэ мэдээ мэдээлэлүүдээ үзнэ үү
  Wowza Tips буланд; S&P 500 ИНДЕКС ТҮҮХЭН ДЭЭД ХАНШАА ШИНЭЧИЛЛЭЭ.
  Economic Calendar буланд;    Durable Goods Orders,
                                                      Personal Income and Outlays,
                                                      Bloomberg Consumer Comfort Index,
                                                      Consumer Sentiment,  гэсэн мэдээнүүд орсон байна
  Мэдээллийн алба
  Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$