Register  |  Login

Wowza News

Бидний амжилт

Mglstock бидний сүүлийн өдрүүдэд амжилттай хийсэн арилжааны товч тайлан. Доорх зургууд дээр даран дүрсийг томруулж үзнэ үү.

rxmd oclg

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; БААСАН ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД УНАЛАА. гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; БААСАН ГАРИГИЙН ТОРГОН АГШИНЫ МЭДЭЭ. гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.

Шинэ мэдээ

Гишүүд доорх шинэ мэдээ үзнэ үү
Wowza Tips буланд; ПҮРЭВ ГАРИГТ ҮНДСЭН ИНДЕКСҮҮД ӨСӨЛТТЭЙ АРИЛЖААЛАГДЛАА. гэсэн мэдээ орсон байна
Мэдээллийн алба.
Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$